Sessie 51


Nieuwe Agenda Sessie #11
Privé Sessie #14
Groep Sessie #51


Woensdag 1 november, 1995


Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Cathy (Shynla), Guin (Sophia), en Jim (Yarr).

Elias arriveert om 10:14 PM

ELIAS: Goede avond, wederom! Deze keer verwachte je mijn aankomst! (Verwijzend naar een eerdere pop-in, waarmee hij ons allen verraste).

GUIN: Ja. (Lachend)

ELIAS: Maar het is veel leuker om jullie verbaasde expressie te zien! Zeer goede verbindingen vanavond, met jullie meditatie naar Oliver. (Tegen Vicki) Je zien van je indiaanse focus is een juiste zien van een connectie in een verleden focus. Ik heb al eerder met jullie gesproken over deze focus, niet in diepte, maar ik had jullie aangegeven dat Lawrence en Oliver verbonden waren in dit eerdere focus. (Tegen de groep) Energie werd doeltreffend verzonden en ontvangen. Je mag Oliver vragen naar zijn respons en zijn opmerken, want dit is een interessante opneming van al deze essenties die in verbinding zijn, want je bent verbonden.

Ik zal een korte uitleg aanbieden van de verbinding die Oliver heeft met jullie. Het is significant dat Oliver verbonden was in ons spel met Marshuka. We zullen zo dadelijk een oefening creëren, ten gunste van Lawrence, en ook voor jullie, daar jullie onze transcripties hebben opgenomen. Nu, maak de verbinding; waarom is het significant dat Oliver verbonden is met Marshuka?

GUIN: Ordin? (Ter Vicki’s redding komend. Bedankt, Guin. Liefs, Vic)

ELIAS: Otha; dit is verbonden met Ordin. (Weer naar Vicki kijkend)

GUIN: Paars.

ELIAS: (Tegen Vicki) Ik ben teleurgesteld aan het raken! Sophia is de vragen sneller aan het antwoorden, terwijl Lawrence werd opgenomen in deze connectie! (Vicki zou nu het liefst willen verdwijnen!) (Tegen Guin) Zeer goed!

GUIN: Dank je.

ELIAS: Op deze verbinding werd al lang geleden gefocust. Heb ik Oliver verbonden aan een essentie? (Pauze, weer starend naar een geen-idee-hebbende Vicki) Nee!

GUIN: Lawrence, herinner je Mary’s droom over Ordin en Otha?

ELIAS: Zeer goed, Sophia! Nu zal ik een ontbrekend stukje informatie geven die, met opzet, tweemaal werd onthouden. Oliver is gefragmenteerd van Marshuka; Otha. Elias en Paul zijn gefragmenteerd van Otha. En hier is je connectie. Deze verbinding, je hebt gelijk, gaat zeer diep. (Pauze) Oliver is aan het aarzelen. Hij is momenteel conflict aan het opnemen voor wat betreft zijn verbinding en betrokkenheid met jullie. Hij zal het her-opnemen. Dit is genoeg informatie over Oliver voor nu. Ik heb alleen maar gewacht totdat het juiste moment daar was om deze informatie met jullie te delen, en het huidige moment leek geschikt. (Lange, stille pauze) Ah! We zijn onze groep sessie weer aan het herhalen, met (fluisterend) stilte! We moeten echt Michael gaan incorporeren en zijn nooit stilstaande mond! (gelach)

GUIN: Je beantwoorde mijn vraag al eerder.

ELIAS: Onvoldoende, overduidelijk! Alleen ten behoeve van Michael was ik niet nogmaals aan het “binnen-poppen” om jullie te confronteren, omdat het zeer amusant was om zulke frustratie te zien over het verbinden! Wel, Sophia hoeft niet te verbinden als zij dat niet wenst. We zullen jou in een ander doosje plaatsen, en je naast Ron’s waarheids doosje neerzetten, en je mag daar blijven zitten met je kleine zelf! (Zeer humoristisch)

GUIN: Dank je!

ELIAS: Je bent welkom! (Grinnikend) En, ik zal je waarheden geven als kleine kussentjes! (Gelach)

GUIN: Bedankt! (Meer gelach) Je weet dat dat niet zal gebeuren!

ELIAS: Wees er niet zo zeker van! Alle dingen zijn mogelijk, hoewel ik niet een zevenkleurige eekhoorn zal opnemen voor je!

GUIN: Dus, wat zal de gift zijn?

ELIAS: Ah! Nu proberen wij slim te zijn! Het is niet mijn gift.

GUIN: Maar jij weet …

ELIAS: Oh, verdorie! (Komisch met zijn vingers knippend, en grinnikend) Natuurlijk weet ik het! Ik ben alleen beter in het houden van geheimen … soms! Het was erg moeilijk met Tweety. (Weer een lange, stille pauze) Ik voel heel veel anticipatie energie, maar geen woorden die volgen!

JIM: Hoi, Elias.

ELIAS: Goede avond, Yarr. Voel je je goed vanavond?

JIM: Ja, dank je. Ik voel mij goed. En jij?

ELIAS: Ik voel mij altijd goed! (Wijduit grinnikend, terwijl we allemaal lachen)

JIM: Zondag avond was het moeilijk om hier te komen, en ik ben er zeker van dat je daar gewaar van was.

ELIAS: Ik was zeer geamuseerd!

JIM: Ik ook, eigenlijk. (Lachend)

ELIAS: Het was geen verassing voor mij!

JIM: Na een poosje, was het voor mij ook niet meer zo verassend, toen ik mij realiseerde hoeveel andere probabiliteiten er zijn. Er zijn er sommige waarvan je niet eens in de buurt zou komen om te bedenken dat ze zouden kunnen gebeuren.

ELIAS: En zeker wanneer je maken hebt met een zeer elektrische essentie!

JIM: Ja! Ik zou willen praten over het effect hebben op Mary’s, Michael’s pijn, en waar ik aan het heengaan ben met mijn impressies over healing en energieën, en wat er eventueel gaande is.

ELIAS: Toen we healing vermogens aan het bespreken waren, suggereerde ik naar je, dat je een “spel zou spelen”, in een korte meditatie, in het onderzoeken van oorzaken en het focussen op de veroorzaker van wat jij ziet als het probleem. Dit had opgenomen moeten worden als instructief voor je. Je hebt gedeeltelijk dit idee opgenomen. Nu zal ik je vertellen dat er een verschil zit tussen het opnemen van een idee, en een realiteit. Er is ook een verwarring tussen de realiteiten, en geloofsystemen. Je bent aan het verbinden met je eigen energie. Je bent ook aan het verbinden met de energieën van andere essenties. Je bent op dit huidige moment hier gewaar van. Je bent er ook momenteel niet-gewaar van, van het opnemen hiervan.

Ik zal een gebied ingaan, waar ik zal praten met je over healing energieën, omdat het een waarheid is dat je jezelf geneest. Ik heb je ook aangegeven dat je ook de beïnvloeding van andere essenties mag opnemen hierin, ter behulpzaamheid, wanneer je je eigen healing vermogens blokkeert. Essentieel, genees je wel jezelf. Je mag geholpen worden door andere essenties.

Binnen de aandacht van andere essenties die behulpzaamheid opnemen, is de energie gefocust, in een samenwerking met de essentie die healing nodig heeft. Dit houdt niet altijd een samenwerking van activiteit in, net zoals dat in je geloofsystemen je een officiële medicus opneemt, en je fysiek geen actie onderneemt om hem te helpen. Je bent in samenwerking met hem in je geloofsystemen, want dit is waar het vertrouwen ligt. Waar je vertrouwen ligt, is waar je realiteit manifesteert.

In de healing situatie, in zijn ware zin, zonder de opneming van medische professies, is het evenzo gecompliceerd. Want je hebt te maken met overeenstemmingen en acties, die werden gecreëerd in regiogebied twee, die beïnvloedend zijn van regiogebied een. En daarom, wordt de energie geleid naar regiogebied twee, en gefilterd door regiogebied een. Dit is waar vele individuen geloofsystemen ontwikkelen betreffende de kwestie van genezing, omdat zij in-tappen in regiogebied twee, zich niet realiserend met wat, in feite, zij aan het verbinden zijn.

Je probeert informatie te gebruiken die je hebt ontvangen, om daarin te kunnen tappen voor genezende energieën, welke niet opnemend zijn van regiogebied twee, en je ziet dit als essenties die samenkomen, effect op je hebben, en het doorduwen naar Michael. Dit is incorrect. Essenties zijn dat niet. Wat je ziet is separatie. Energie is niet gesepareerd. Jouw energie, jouw essentie, is gecombineerd. (Elias gebruikt handgebaren om te demonstreren)

En daardoor, heb je de fysieke manifestatie van fysieke gevoelens opgenomen. Wat, gedeeltelijk, het “in-tappen” en het “ontvangen” is van deze energieën, die worden opgenomen met die van jezelf. In het niet begrijpen van regiogebied twee, en in het niet verbinden met regiogebied twee, heb jij, in plaats van te verbinden met Michael, een verbinding met jezelf gemaakt. En dan worden de energieën tenietgedaan, omdat zij geen juiste expressie kunnen vinden. Daardoor, keren zij weer terug naar regiogebeid twee.

Je hebt, per ongeluk, een stroom opgenomen, die verbonden was met regiogebied twee, door je essentie en je fysieke expressie heen naar buiten toe geleid, die een stroom van energie creëerde, die tijdelijk, sporadisch, effect had; dit was niet de bedoeling. Je hebt niét de fysieke opneming van meer pijn bij Michael toegebracht. Dat is een andere kwestie. Je had effect, gedeeltelijk, op de verlichting hiervan, tijdelijk.

Je zal merken dat healing effectief is, in de aanwezigheid van je onderwerp. Want dan ben je meer intens gefocust en geconcentreerd, en je gedachten drijven niet af. Je kan jezelf leiden tot het zijn van een duidelijker channel, door het zien van de situatie van energie die wordt ontvangen door je, via regiogebied twee, in samenwerking met het andere individu. En het dan door te kanaliseren naar het andere individu. Net zoals dat ik samenga met Michael, en mijn energie door kanaliseer naar jou. Binnen geluid en beweging, hoor en zie je mij. Op deze zelfde manier, kanaliseert de energie door jou heen. Je zult dit fysiek ervaren, en de uitwisseling ervaren.

Individuen die healing uitoefenen, ongeacht hun geloofsystemen, genereren de energie fysiek, en voelen ook het andere individu. Je zal beter gaan begrijpen wat ik je vertel, als je aldoende leert, om je bewustzijn naar beide kanten te openen, want dit is het onderdeel van de samenwerking. Als alleen jij beweegt, en niet ontvangt, dan ben je geen cyclus aan het genereren. Michael’s manifestatie van grotere gevoelens en ervaring van pijn recentelijk is, in werkelijkheid niet, een geval van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit is niet het geval. Hij gelooft dat hij dit aan het creëren is. In werkelijkheid, is hij maar gedeeltelijk correct in zijn interpretatie. Hij is aan het verbinden met Oliver, maar hij is geen pijn aan het creëren uit persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij zit er dichterbij wanneer hij zegt dat hij “sympathie pijn” aan het ervaren is, want Oliver is zeer efficiënt in het zenden van energie naar Michael, en met het effect hebben op een reeds bestaande conditie in Michael’s realiteit, als een identificatie van verbinding. Dit is niet bedoeld om pijnlijk te zijn vanuit Oliver’s perspectief. Het is alleen maar een expressie van uitgestraalde energie. Het wordt ontvangen op een verbindende wijze door Michael, wat de reeds bestaande conditie intensifieert. Dit wil niet zeggen dat er geen effect op kan worden uitgeoefend door helende energieën. Het is enkel maar een uitleg van de reden waarom het recentelijk zo geïntensifieerd is.

Je wens om jezelf bezig te houden met andere individuen die met je verbonden zijn is een behulpzaam concept voor jullie allen, en zal een leerrijke ervaring voor jullie zijn, want je kan je geconcentreerde onmiddellijke energie genereren, als je gefocust bent met andere individuen die een gemeenschappelijke intentie hebben. Continueer met het concentreren op de cyclus, terwijl je begrijpt dat je onderwerp niet noodzakelijk hoeft te handelen. Er hoeft geen actie te zijn van het andere individu; alleen een samenwerking van intentie, en een gewilligheid van verlangen. Denk na, of mediteer over het concept van wat jullie termen te zijn, ‘psychic’ chirurgie. Dit is, in feite, een realiteit; maar individuen die deze handelingen van healing verrichten, voeren deze niet op lange afstand uit. Je bent op de goede weg. Je hoeft alleen maar op jezelf en je essentie te focussen voor begeleiding. Sta geen “vertroebeling” toe.

JIM: Zelfs van andere healing toestanden die er zijn, omdat dit op niets lijkt wat er daar buiten al bestaat.

ELIAS: Binnen je fysieke focus, nemen veel individuen op, wat anderen zien als wonderbaarlijke genezings-vermogens. Zij houden ze voor “wonderen”. De individuen die deze “wonderen” aan het verrichten zijn, zullen niet altijd begrijpen wat ze aan het bereiken zijn, of hoe ze dat aan het bereiken zijn, maar, ze begrijpen wel het proces, en ze begrijpen ook dat ze geen boek hebben gelezen om dit vermogen te vinden! Het kwam bij hen, omdat zij hun gewaarzijn openden, en de informatie verworven van hun eigen essentie. Zelfs binnen je religieuze sekten, die de natuurlijke genezing opnemen, zo te zeggen, hebben vanaf kinds af aan geleerd hoe te verbinden, zij werden geleerd om te verbinden. Ze mogen dan religieuze geloofsystemen opnemen, maar ze nemen ook een ruimere kennis op. (Pauze) Is dit meer behulpzaam voor je?

JIM: Heel veel. Dank je.

ELIAS: Je bent zeer welkom. (Pauze, rondkijkend, en opmerkend dat Guin zit te slapen, en dat Vicki en Cathy niet meer bij de les zijn). En wij hebben ons publiek verloren! Wel, ik was mij er niet van bewust, dat ik zó slaapverwekkend was!

JIM: Ik vond je zeer stimulerend!

ELIAS: Daarom, zal ik misschien gaan … (Hier, beukt Elias beide handen op de tafel, waardoor iedereen schrikt, en Guin wakker wordt. Dan, grinnikend naar Guin) Ga ik nu je aandacht krijgen???

GUIN: Ja. (Lachend)

ELIAS: Je mag terugkeren naar je slaapstaat als je dat wenst.

GUIN: Oh, dank je!

ELIAS: Ik maakte maar een grapje!

GUIN: Snurkte ik?

ELIAS: Nee. Je was in feite zeer beleefd! Ik raak er zeer aangedaan van wanneer individuen geen aandacht aan mij schenken wanneer ik spreek! (Dramatisch zuchtend)

GUIN: Oh, maar dat doe ik wel hoor!

ELIAS: Je wenst niet dat Elias depressief zou worden, (Guin zegt: “Nee!”) want ik zou kunnen veroorzaken dat Michael’s lichaam verschrompelt als ik er té aangedaan van zou raken! (Breeduit grinnikend, en begint te lachen) Ik hou heel erg veel van Sophia!

GUIN: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom.

GUIN: Ik was aan het dromen!

ELIAS: Daar ben ik gewaar van. Nu mag je over Elias gaan dromen! (Gelach, pauze) Ik zal jullie een oefening geven, sinds dat wij een verlangen schijnen op te nemen om weg te drijven of “uit te knipperen” in de wens om andere aspecten te zien van je focus. Je mag jezelf voor een spiegel plaatsen. Je mag dit doen met zacht gedimd licht zodat je geen vel schijnsel hebt of wordt afgeleid van je concentratie. En terwijl je je beeld aan het bekijken bent in de spiegel, concentreer je op je essentie, en bekijk hoe je gelaat veranderd. Dit zou behulpzaam kunnen zijn voor Lawrence, en daarna mogen jullie mij vertellen wat jullie hebben gezien, en ik zal geïnteresseerd luisteren naar jullie ervaringen in plaats van te praten, praten, praten! Je moet toegeven, dat ik genoeg informatie aanlever voor jullie om meer als voldoende te kunnen ervaren! (Gelach en overeenstemming)

Voor wat betreft aspecten, jij bent essentie. Ik ben niet appreciërend van de term deel of delen. En daarom, elimineer ik delen, omdat dit secties aanmoedigt. Je bezit geen secties. Je bezit aspecten. Al je focussen die je ziet zijn aspecten van essentie, allemaal opgenomen in essentie, maar allemaal separaat en individueel.

CATHY: Nou, dat klinkt heel zinnig!

ELIAS: Natuurlijk! Hoewel, als ik alle waarheden zou uitspellen … (Hij kijkt rond, merkt op, en grijpt de tissue doos) Waarheden! (Tegen Cathy) Kijk je? (De doos omhoog houdend)

CATHY: Ja! (Hij gooit de doos naar Vicki, terwijl we in lachen uitbarsten)

ELIAS: … van het universum binnen één sessie, dan zou je dezelfde gedachte tegen mij uitdrukken, “Oh, ik begrijp het”. (Pauze, grinnikend) Excuseer mij Lawrence, het was niet mijn bedoeling om Ron’s waarheids doos naar jou te gooien. (De doos weer oprapend)

VICKI: Misschien is Ron nu wel van slag!

ELIAS: Dat is waar. Ah, nog een waarheid! (Een tissue uit de doos trekkend) We zullen dit terugstoppen. (Propt het in de doos terug) Elias ervaart vanavond een nogal speelse bui, en niemand wenst mee te spelen! Wel, dan denk ik dat ik maar met andere essenties ga spelen, en jullie mogen allemaal terugkeren naar het spelen in je slaapstaat!

GUIN: Waarom is het oke voor andere mensen om dat te doen, maar niet voor mij? (Ze bedoelt in slaap vallen gedurende de sessie)

ELIAS: Omdat ik je aandacht wil hebben, omdat jij wenst te verbinden! (Pauze) Wát een gezichten! (Een gek gezicht trekkend) Ik meen mij te herinneren dat je deze gezichten ook al eerder trok in een ander focus! Ik herinner ze heel goed, en ze waren zeer hetzelfde. Je hebt deze mokkerigheid al heel veel opgenomen! (Met affectie grinnikend) Ik neem een grote verbinding op met deze essentie van Sophia, zoals ik ook met Oliver doe. En daarom, ken ik je veel beter dan dat je denkt. (Pauze) Ah, afstandelijkheid! Ik zal jullie nu ook gaan verlaten, omdat ook ik afstandelijk kan zijn! (Tegen Guin) Goede avond, Madame!

GUIN: Oh?

Elias vertrekt om 11:08 PMVertaald door